Ekologinen valinta

Eläinperäisiin tuotteisiin verrattuna soija on ekologista. Sen ympäristövaikutukset ovat huomattavan pienet esimerkiksi lihaan verrattuna. Soyappétit-tuotteissa on käytetty vastuullisesti ja ilman geenitekniikkaa kasvatettua soijaa.

Kun ympäristövaikutuksia kartoittavassa MIPS-tutkimuksessa* laskettiin tuotteiden elottomien ja elollisten materiaalien kulutus sekä eroosio (ns. TMR-luku), olivat soijan ympäristövaikutukset ovat samaa tasoa kuin leivän. Soijan TMR-luku oli 3, kun juustolla luku on 43, sianlihalla 21, tomaatilla 9 ja naudanlihalla 46.

Soyappétit-tuotteisiin käytetty raaka-aine tulee luotettavilta ja tunnetuilta toimittajilta. Soija on viljelty pääosin Euroopassa ja on läpäissyt tarkat laatuvaatimukset. Soyappétit-tuotteet on valmistettu ilman geenitekniikkaa.

*MIPS (Material Input per Service Unit) on materiaalivirtoihin perustuva ekotehokkuuden mittari. Sen avulla voidaan helposti vertailla esim. saman palvelun tuottamista eri tavoilla. Luvut perustuvat syksyllä 2008 päättyneen Luonnonsuojeluliiton ja ympäristöministeriön FIN-MIPS kotitalous -hankkeen tuloksiin: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/mips/kotimips/julkaisut